ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


UNIVERSAL SOLUTIONS Α.Ε
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 25
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 14452

Tel.: +30 216 4000200
Tel.: +30 210 5559670
Fax : +30 210 5559648

fdathens@foodrinco.gr