Η Διοικηση της Εταιρειας

Γιώργος Ν. Βυτόγιαννης
Γεννημένος το 1971, ο Γεώργιος Βυτόγιαννης ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα στην οικογενειακή επιχείρηση τον Ιανουάριο του 1996. Έκτοτε έχει τον ρόλο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και εκπροσωπεί την εταιρεία ως Γενικός Διευθυντής. Κατέχει BSc στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου ( LSE ), καθώς επίσης είναι κάτοχος Master (International Economics and Management) από το πανεπιστήμιο SDA Bocconi.

Κυριάκος Ν. Βυτόγιαννης
Γεννημένος το 1973, ο Κυριάκος Βυτόγιαννης δραστηριοποιήθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση τον Ιανουάριο του 1998 και έκτοτε κατέχει την θέση του Διευθυντή στον τομέα Logistics & Τεχνικής Υποστήριξης. Είναι μηχανολόγος μηχανικός με BSc από το πανεπιστήμιο του Westminster, Αγγλίας.

Ευθύμιος Ν. Βυτόγιαννης
Γεννημένος το 1974 ,ο Ευθύμιος Βυτόγιαννης δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση από τον Ιανουάριο του 1998 και έχει τη θέση του Αντιπροέδρου και Οικονομικού Διευθυντή. Είναι κάτοχος BSc Οικονομικών από το LSE (London School of Economics ), καθώς και κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο του Manchester Business School.

Στυλιανός Ν. Βυτόγιαννης
Γεννημένος το 1978, ο Στυλιανός Βυτόγιαννης δραστηριοποιείται στην οικογενειακή επιχείρηση από τον Ιανουάριο του 2000 ως Διευθυντής Ανάπτυξης. Είναι κάτοχος BSc Διοίκησης Επιχειρήσεων από το LSE (London School of Economics) καθώς και κάτοχος MBA του IMD Univercity, Λωζάνης.