Εγκαταστασεις

Οι νεόδμητες (Ιανουάριος του 2011) εγκαταστάσεις αποθήκευσης των προϊόντων καλύπτουν την έκταση των 7.000 m2 και βρίσκονται στην βιομηχανική ζώνη του Αυλώνα –Αττικής. Είναι εξοπλισμένες με το πιο εξελιγμένο λογισμικό σύστημα WMS και οι προδιαγραφές τους τηρούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και λειτουργικότητας.